Kariera

Kancelaria oferuje praktyki wyróżniającym się studentom prawa. Praktyka i staż pozwalają na pogłębianie wiedzy zdobytej na studiach oraz rozpoczęcie zdobywania umiejętności praktycznych. Istnieje możliwość zaproponowania wyróżniającym się praktykantom i stażystom podjęcia stałej współpracy z Kancelarią.  

Osoby zainteresowane stażem lub praktyką proszone są o przesłanie CV pocztą lub pocztą elektroniczną albo złożenie CV w sekretariacie kancelarii.