Klienci

Świadczymy lub świadczyliśmy stałą obsługę na rzecz przedsiębiorców z branży energetycznej, developerskiej, budowlanej, farmaceutycznej, handlowej, spółdzielni oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym instytucji kultury, zakładów opieki zdrowotnej oraz szkół wyższych. Ponadto obsługujemy podmioty gospodarcze działające w sferze mediów, w tym prasy.