Pro Bono

Osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej usługi mogą być świadczone bądź nieodpłatnie, bądź z odroczonym terminem płatności po wcześniejszym ustaleniu tego ze Wspólnikiem Kancelarii przyjmującym sprawę do prowadzenia przez Kancelarię.