Pro Bono

Usługi świadczone są pro bono na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji majątkowej lub finansowej.

Osobom znajdujących się w trudnej sytuacji majątkowej usługi świadczone są nieodpłatnie.

Osobom znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej usługi świadczone są bądź nieodpłatnie, bądź z odroczeniem terminu płatności i zwolnieniem klienta z długu wobec kancelarii w przypadku, w którym udzielona pomoc nie przysłuży się do usunięcia trudności finansowych.