Kancelaria

Kancelaria rozpoczęła działalność w lipcu 1990 roku. Zespół stanowią prawnicy o różnych specjalnościach, co pozwala na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców oraz czynienie zadość potrzebom osób prywatnych.

Działalność kancelarii w okresie przeszło 20 lat zaowocowała powstaniem zespołu profesjonalistów z doświadczeniem pozwalającym na stałą obsługę przedsiębiorców oraz doraźną pomoc prawną przy sprawach sądowych, administracyjnych, podatkowych, przy tworzeniu i opiniowaniu umów oraz wydawaniu opinii prawnych z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, bankowego, podatkowego.

Prawnicy kancelarii prowadzili i prowadzą wiele postępowań cywilnych na terenie całego kraju. Są to zarówno procesy, w tym w szczególności procesy w sprawach pomiędzy przedsiębiorcami, ale też zastępstwo procesowe osób prywatnych w sprawach rodzinnych, majątkowych i spadkowych. Świadczymy też pomoc na etapie formułowania kasacji i skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego.

Kancelaria zajmuje się też doradztwem w sprawach administracyjnych i związanych z działaniem jednostek samorządu terytorialnego

Doświadczenia kancelarii obejmują też reprezentowanie przedsiębiorców i jednostek sektora finansów publicznych w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych