Adam Karol Klim

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 2008 roku obronił pracę magisterską z zakresu prawa cywilnego (prawa konsumenckiego).

Radca prawny od 2012 roku.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.Wykładowca prawa rodzinnego, cywilnego oraz procedury cywilnej na szkoleniach OIRP w Białymstoku.

Członek Komisji Egzaminacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości ds. przeprowadzania Egzaminu Radcowskiego.

W bieżącej pracy zajmuje się sprawami i prowadzeniem postępowań sądowych z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa małżeńskiego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych z branży budowlanej i deweloperskiej. Posiada doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń z zakresu ochrony dóbr osobistych, odszkodowań oraz z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów.