Bazyli Zacharczuk

Radca prawny od 1993 r. Członek Krajowej Rady Radców Prawnych od 1995 do 2020 roku. W latach 1999-2007 Dziekan OIRP w Białymstoku, w latach 2007-2013 Skarbnik KRRP. Od 2013 roku kadencji przewodniczący Komisji Etyki. Członek Komisji Odwoławczej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości ds. Egzaminów Radcowskich. Wykładowca prawa zobowiązań i procedury cywilnej na szkoleniach aplikantów radcowskich.

Ukończył studia prawnicze (1970) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Prawa Sądowego przy Uniwersytecie Warszawskim (1977). Po ukończeniu aplikacji sądowej (1972) był asesorem w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku (1972-1974), sędzią Sądu Rejonowego w Białymstoku (1974-1983), Przewodniczącym Komisji Odwoławczej do Spraw Pracy przy Prezydencie Miasta Białegostoku (1977-1981), Przewodniczącym Wydziału Cywilnego i Wiceprezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku (1978-1983), następnie sędzią Sądu Wojewódzkiego (Okręgowego) w Białymstoku (XII.1983-I.1993) i jednocześnie Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku (1984-1990).

Specjalista w zakresie prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego, zobowiązań i prawa spadkowego. Zajmuje się problematyką prawa gospodarczego i prawa spółdzielczego, a także procedury cywilnej z wieloletnim doświadczeniem, zarówno sądowym jak i pozasądowym.