Ewa Arcisz

Radca prawny od 1989 r. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku. Przewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w kadencjach: 1995 – 1999 r. oraz 2003 – 2007 r. Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku latach 2007 – 2013. Od 2013 roku v-ce Dziekan ds. aplikacji. Od 2013 do 2020 roku Członek Krajowej Rady Radców Prawnych.

Członek Komisji Egzaminacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości ds. Przeprowadzania Egzaminu Radcowskiego.

Zajmuje się problematyką z zakresu prawa pracy, autorskiego i prasowego oraz prawa zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów zajmujących się hurtowym i detalicznym obrotem produktami farmaceutycznymi, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury W bieżącej pracy zajmuje się również obsługą spółek z branży świadczącej usługi IT i telekomunikacyjne, handlowe i budowlane.