Zespół

Bazyli Zacharczuk
Bazyli Zacharczuk
Radca prawny - Wspólnik Kancelarii
+48 601 409 990

Radca prawny od 1993 r. Członek Krajowej Rady Radców Prawnych od 1995 do 2020 roku. W latach 1999-2007 Dziekan OIRP w Białymstoku, w latach 2007-2013 Skarbnik KRRP. Od 2013 roku kadencji przewodniczący Komisji Etyki. Członek Komisji Odwoławczej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości ds. Egzaminów Radcowskich. Wykładowca prawa zobowiązań i procedury cywilnej na szkoleniach aplikantów radcowskich.

Ukończył studia prawnicze (1970) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Prawa Sądowego przy Uniwersytecie Warszawskim (1977). Po ukończeniu aplikacji sądowej (1972) był asesorem w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku (1972-1974), sędzią Sądu Rejonowego w Białymstoku (1974-1983), Przewodniczącym Komisji Odwoławczej do Spraw Pracy przy Prezydencie Miasta Białegostoku (1977-1981), Przewodniczącym Wydziału Cywilnego i Wiceprezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku (1978-1983), następnie sędzią Sądu Wojewódzkiego (Okręgowego) w Białymstoku (XII.1983-I.1993) i jednocześnie Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku (1984-1990).

Specjalista w zakresie prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego, zobowiązań i prawa spadkowego. Zajmuje się problematyką prawa gospodarczego i prawa spółdzielczego, a także procedury cywilnej z wieloletnim doświadczeniem, zarówno sądowym jak i pozasądowym.

Adam Karol Klim
Adam Karol Klim
Radca Prawny - Wspólnik Kancelarii
+48 601 051 446

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 2008 roku obronił pracę magisterską z zakresu prawa cywilnego (prawa konsumenckiego).

Radca prawny od 2012 roku.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.Wykładowca prawa rodzinnego, cywilnego oraz procedury cywilnej na szkoleniach OIRP w Białymstoku.

Członek Komisji Egzaminacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości ds. przeprowadzania Egzaminu Radcowskiego.

W bieżącej pracy zajmuje się sprawami i prowadzeniem postępowań sądowych z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa małżeńskiego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych z branży budowlanej i deweloperskiej. Posiada doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń z zakresu ochrony dóbr osobistych, odszkodowań oraz z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Piotr Zacharczuk
Piotr Zacharczuk
Radca prawny - Wspólnik Kancelarii

Radca prawny od 2000 r. Specjalista z zakresu prawa górniczego oraz prawa regulującego funkcjonowanie i organizację zakładów opieki zdrowotnej. Posiada też doświadczenie w bieżącej obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa pracy oraz prawa gospodarczego.

Magdalena Gryko
Magdalena Gryko
Radca prawny
+48 601 977 655

Absolwentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki (2000) i Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (2008). W 2008 r. obroniła pracę magisterską z zakresu prawa podatkowego (podatku od nieruchomości).

Radca prawny od 2014 r. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.

W bieżącej pracy zajmuje się głównie obsługą prawną podmiotów gospodarczych z branży usługowej, produkcyjnej i budowlanej oraz sprawami gospodarczymi i prawem spółek, doradza stronom w postępowaniach upadłościowych i przy rozwiązywaniu sporów związanych z realizacją procesów budowlanych. W imieniu klientów Kancelarii prowadzi windykacje należności.